Home >> S?n ph?m >> C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

 

   

C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i g?u ngo?m)

C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i c?u móc)

 Thuy?t minh k? thu?t:

l        Lo?i c?u này ???c l?p trên b?, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n t?i c?ng. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c g?u ngo?m.

l        Thay ??i bán kính làm vi?c b?ng thanh r?ng, thông qua h? th?ng th?ng b?ng và bù pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.

l        Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi, góc quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.

l        C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.

l        C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.

l        ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …

l        S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.

l        N?i l?p ??t: trên b?n c?ng.

l        Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.

l        Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

Công d?ng khác:

l        Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.

l        Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.

l        Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

Kính th?a: Quý khách hàng
?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U C? ??NH CÓ B? ??

CÁC THAM S? C?A C?N C?U

Ch?ng lo?i c?u

□thay ??i t?m v?i  b?ng cáp □ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

Hàng c?n c?u x?p

□ hàng r?i  □ hàng ki?n

Tên hàng

 

T? tr?ng hàng r?i

 

??a ?i?m l?p c?u

□ trên b?   □trên tàu thuy?n

S?c nâng l?n nh?t

Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

Ph??ng th?c ?o

 

T?c ?? nâng

 

Bán kính làm vi?c

 

T?c ?? thay ??i bán kính

 

Chi?u dài tay c?u

 

T?c ?? quay

 

V? trí ch?t ??ng

 

Hi?u su?t làm vi?c

 

Ki?u g?u ngo?m

□ h?u công   □vô công

?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

Tr?ng t?i tàu thuy?n

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n

 Chi?u dài

 

Kích th??c mi?ng khoang

 Dài

 

  Chi?u r?ng

 

  r?ng

 

  B? sâu

 

  sâu

 

Chên l?ch m?c n??c(m)

  M?c n??c l? l?n nh?t

 

 

 

 M?c n??c th?p nh?t

 

 

 

M?c n??c bình th??ng

 

 

 

V?n ?? khác c?n nói rõ:

123梭哈书籍 黑龙江快乐十分麻将 贵州茅台股票行情分析 平特一肖怎样买才稳 广西快乐双彩开奖信息 天猫配资 股票涨停查询 赛车幸运微信平台 最近网络赚钱新方法 开元棋牌太假了 内蒙古快三走势图11 黑龙江p62彩票 股票配资0配资658 今日股市行情最新消 广西悠玩棋牌胜率辅助器 捕鱼达人旧版本 黑龙江11选五5开奖结果bl