Home >> S?n ph?m >> C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (thay ??i t?m v?i b?ng cáp)

C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (thay ??i t?m v?i b?ng cáp)

 

   

 

C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng cáp (lo?i g?u ngo?m)

 

 

C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng cáp (lo?i dùng móc)

 

Thuy?t minh k? thu?t:

 • Lo?i c?u này ???c l?p t?i các c?ng, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a tàu thuy?n v?i trên b?, khách hàng có th? l?a ch?n lo?i dùng g?u xúc hay móc kéo.
 • S? d?ng tay c?u ??n, thông qua c? c?u bù th?ng b?ng trong chuy?n d?ch g?m dây cáp và h? th?ng pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i. Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi, góc quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.
 • C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.
 • C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.
 • ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …
 • S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.
 • N?i l?p ??t: trên các b?n c?ng sông, bi?n.
 • Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 500 t?n/h.
 • Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

Công d?ng khác:

 • Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.
 • Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.
 • Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

 

Kính th?a: Quý khách hàng
?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

 

B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U C? ??NH CÓ B? ??

CÁC THAM S? C?A C?N C?U

Ch?ng lo?i c?u

□thay ??i t?m v?i  b?ng cáp □ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

Hàng c?n c?u x?p

□ hàng r?i  □ hàng ki?n

Tên hàng

 

T? tr?ng hàng r?i

 

??a ?i?m l?p c?u

□ trên b?   □trên tàu thuy?n

S?c nâng l?n nh?t

Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

Ph??ng th?c ?o

 

T?c ?? nâng

 

Bán kính làm vi?c

 

T?c ?? thay ??i bán kính

 

Chi?u dài tay c?u

 

T?c ?? quay

 

V? trí ch?t ??ng

 

Hi?u su?t làm vi?c

 

Ki?u g?u ngo?m

□ h?u công   □vô công

?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

Tr?ng t?i tàu thuy?n

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n

 Chi?u dài

 

Kích th??c mi?ng khoang

 Dài

 

  Chi?u r?ng

 

  r?ng

 

  B? sâu

 

  sâu

 

Chên l?ch m?c n??c(m)

  M?c n??c l? l?n nh?t

 

 

 

 M?c n??c th?p nh?t

 

 

 

M?c n??c bình th??ng

 

 

 

V?n ?? khác c?n nói rõ:

 

123梭哈书籍 急速赛车计划网页软件 成都麻将技巧必胜绝 河南11选5开奖软件 大众麻将怎么胡牌 阿森纳对阵意甲球队 四川麻将胡牌公式有 安徽快3开奖结果形态走势图百度乐彩 湖北11选5-top遗漏走势图 四川快乐12走开奖 腾讯欢乐麻将苹果版 西甲球队最新关系 人多的棋牌游戏? 大庆52麻将代理 辽宁省快乐12开奖 浙江6+1中多少 科创股票涨跌幅限制