Home >> S?n ph?m >> C?N C?U L?P TRêN TàU THUY?N KI?U FQ

C?N C?U L?P TRêN TàU THUY?N KI?U FQ

 

   

C?n c?u l?p trên tàu thay ??i t?m v?i b?ng cáp (lo?i g?u ngo?m)

C?n c?u l?p trên tàu thay ??i t?m v?i b?ng cáp (lo?i móc c?u)

Thuy?t minh k? thu?t:

l       Lo?i c?u này ???c l?p trên tàu chuyên dùng ho?c tàu lo?i to, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n ho?c gi?a các tàu thuy?n. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c g?u ngo?m.

l       S? d?ng tay c?u ??n, thông qua c? c?u bù th?ng b?ng trong chuy?n d?ch g?m dây cáp và h? th?ng pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.

l       Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi và quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.

l       C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.

l       C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.

l       ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …

l       S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.

l       N?i l?p ??t: trên các tàu thuy?n lo?i l?n.

l       Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.

l       Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

Công d?ng khác:

l       
Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.
l        Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.
l        Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

 

Kính th?a: Quý khách hàng
?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

 

B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U DÙNG CHO TÀU THUY?N

CÁC THAM S? C?A C?N C?U

Ch?ng lo?i c?u

□thay ??i t?m v?i  b?ng cáp □ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

Hàng c?n c?u x?p

□ hàng r?i  □ hàng ki?n

Tên hàng

 

T? tr?ng hàng r?i

 

??a ?i?m l?p c?u

□ trên b?   □trên tàu thuy?n

S?c nâng l?n nh?t

Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

Ph??ng th?c ?o

 

T?c ?? nâng

 

Bán kính làm vi?c

 

T?c ?? thay ??i bán kính

 

Chi?u dài tay c?u

 

T?c ?? quay

 

V? trí ch?t ??ng

 

Hi?u su?t làm vi?c

 

Ki?u g?u ngo?m

□ h?u công   □vô công

?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

Tr?ng t?i tàu thuy?n

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n

 Chi?u dài

 

Kích th??c mi?ng khoang

 Dài

 

  Chi?u r?ng

 

  r?ng

 

  B? sâu

 

  sâu

 

Chênh l?ch m?c n??c(m)

  M?c n??c l? l?n nh?t

 

 

 

 M?c n??c th?p nh?t

 

 

 

M?c n??c bình th??ng

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n c?n l?p c?n c?u

T?ng chi?u dài

 

M?m n??c thi?t k?

 

Chi?u dài m?n n??c

 

C? li m?n tàu

 

Dài

 

R?ng

 

Sâu

 

V?n ?? khác c?n nói rõ:

 

123梭哈书籍 足球直播网站 福彩6十1开奖结果今天 北京赛车开奖官网 上海选四基本走势图 四人麻将游戏单机版 大星新疆35选7走势图 香港麻将胡牌 上期开特头下期必出码 广西快乐双彩公告结果 安全的理财平台 2020赛季中超球队 麻将小游戏单机版 广西快乐10分破解如何计算 11选五5河北走势 广东36选7开奖走势综合 36选7复式中奖计算器